logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Starogard Gdański
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus NOWE NUMERY TELEFONÓW
plus Informacje Podstawowe
plus Kierownictwo Urzędu
plus Informacje Szczegółowe
minus Majątek PUP
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus Opis działania usługi
 ABC BEZROBOTNEGO
minus Rejestracja bezrobotnego
minus Ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych
 AKTUALNOŚCI
minus AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Dni wolne od pracy
 ABC PRACODAWCY
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Szkolenia
 ABC PRACOWNIKA
minus Co zatrudniony wiedzieć powinien
 OFERTY PRACY W PUP
minus Regulamin naboru kandydatów
minus Prowadzone nabory
minus Wyniki naborów
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Plan zamówień w roku 2017
plus Aktualne
minus Wyniki zamówień publicznych
plus Archiwalne
 STATYSTYKI LOKALNE
plus Statystyki lokalne
 DIAGNOZY
minus Diagnozy
minus Strategia zatrudnienia
 AKTY PRAWNE
minus Ustawy
 KONTROLA
minus Sprawozdania z kontroli
 DANE OSOBOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus Rejestr zbiorów danych osobowych
 INNE
minus Obsługa petenta
minus Obsługa osób niesłyszących
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Urzędy Centralne
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ABC BEZROBOTNEGO > Rejestracja bezrobotnego

 

REJESTRACJA
 
Informacja dla osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniona osobiście karta rejestracyjną.
2. Dowód osobisty z nr PESEL, decyzja o nadaniu nr NIP.
3. Świadectwa pracy, oraz inne dokumenty potwierdzające okres uprawniający do zasiłku (oryginały i kserokopie)*.
4. Dyplom, świadectwo ukończenia szkoły (ostatniej) oraz inne dokumenty kwalifikacyjne,
5. Książeczka wojskowa.
6. Aktualne orzeczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych).
7. PESEL członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego.


 

Druki karty rejestracyjnej można pobrać w pokoju nr 20 i Kancelarii Ogólnej - Informacji
 
INNE WSKAZÓWKI, UWAGI:
1. Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1-6 lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.
3. Wszystkie osoby bezrobotne podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemuod dnia rejestracji w Urzędzie.
4. Do innych dokumentów potwierdzających okresy uprawniające do zasiłku zalicza się między innymi:
  • dla osób likwidujących pozarolniczą działalność: decyzja o wyrejestrowaniu działalności, zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i FP z informacją czy podstawa wymiaru składek była wyższa niż minimalne wynagrodzenie
  • dla osób po odbyciu zasadniczej służby wojskowej: książeczka wojskowa
  • dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia: zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i FP za poszczególne m-ce
  • dla osób które wykonywały pracę będąc członkiem RSP: zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy oraz kwoty będące podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i FP (w układzie miesięcznym lub rocznym)
  • dla osób, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy: zaświadczenie Organu Rentowego o okresach pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, lub decyzje o przyznaniu i utracie renty z tytułu niezdolności do pracy
  • dla osób, które pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia: zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania oraz podstawie ustalenia wysokości w.w. zasiłków,
  • dla osób zatrudnionych w krajach UE – zaświadczenie E 301
  • dla osób zatrudnionych za granicą u pracodawcy zagranicznego poza UE: zaświadczenie o okresie opłacania składki na FP
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
8.00 - 14.00
Rejestracja odbywa się wyłącznie na numerek
Numerek odbiera się w Kancelarii Ogólnej - Informacji
 
DANE TELEADRESOWE:
DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
PARTER pokój 21
tel. (58) 56 235 39 wew. 20

Ilość odwiedzin: 36216
Nazwa dokumentu: Rejestracja bezrobotnego
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Rytwińska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Rytwińska
Osoba, która wprowadzała dane: Adrian Młyński
Data wytworzenia informacji: 2004-09-03 12:06:41
Data udostępnienia informacji: 2004-09-03 12:06:41
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-24 12:54:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner